Portfolio

Recente opdrachten

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht richtten op grond van de Wet op de Dierproeven samen een Instantie voor Dierenwelzijn op. JT&P Communicatie verzorgde een strategisch communicatieplan, een huisstijl (met Taluut), een website en alle verandercommunicatie voor de medewerkers.

De Dierenbescherming schakelde JT&P Communicatie meermalen in voor reeksen workshops, waarin kernwaarden, visie, missie, positionering en communicatiestrategie werden bepaald. Dit gebeurde met 2 regio's en met een nieuw samengesteld communicatieteam van de landelijke vereniging. Het was een uitdaging om binnen de beperkte tijd en een beperkt budget tot een goed resultaat te komen - wat danzij de inzet van alle betrokkenen lukte. Het traject bij de landelijke vereniging is op dit moment nog niet afgerond.

De Regionale ICT-Dienst Utrecht vroeg JT&P Communicatie voor het verzorgen van alle communicatie rond de start van de organisatie. Omdat ICT essentieel is voor het dagelijkse werk van de medewerkers van de gemeenten, moest bij elke stap duidelijk zijn wat er veranderde en wat dat inhield voor de ICT-gebruikers. Duidelijkheid en integriteit waren essentieel. Het budget was beperkt. Met betaalbare middelen (digitale nieuwsbrief, extranet, internet, sociale media, efficiënte overlegstructuur) werd een prima resultaat behaald.

Meer voorbeelden? Kijk in mijn cv.

Ik gaf workshops ethiek bij o.a. TekstNet, (zie de reacties hiernaast), de Communicatiewinkel en de Technische Universiteit Eindhoven.