Een tweede leven; Ware verhalen over zelfmoordpogingen

In dit boek 16 indringende interviews door Monique Janssens met personen die één of meerder zelfmoordpogingen overleefden. Psychiater Jan Swinkels geeft achtergrondinformatie en tips voor preventie.

Wat beweegt hen?

Wat beweegt degene die uit het leven wil stappen? De doden kunnen we het niet meer vragen, de levenden wel. Monique Janssens interviewde een twintigtal personen die een zelfmoordpoging deden. Daaruit komt een indrukwekkend beeld naar voren van levens vol tegenslag en rampspoed, maar ook van hoop en hervonden kracht. De interviews zijn inspirerend voor hulpverleners en moedgevend voor mensen die worstelen met een doodswens. Voor nabestaanden die de zelfmoord van een geliefde trachten te bevatten kan het boek een tip van de sluier oplichten.

In Nederland plegen jaarlijks 1.500 mensen zelfmoord, en worden er nog eens tien keer zoveel pogingen tot zelfmoord gedaan. Daar wordt weinig over gepraat, ook door hulpverleners. Mensen die suïcidaal zijn, of geweest zijn, komen daardoor in een isolement, wat hun problemen versterkt. Jan Swinkels werpt vanuit zijn deskundigheid als psychiater en wetenschapper een blik op de bestaande kennis over suïcide en geeft aanwijzingen die kunnen bijdragen aan het voorkomen ervan.

Er zijn ook adressen van hulpinstanties opgenomen.

Kopen of bestellen

Het boek is te koop via Monique Janssens op post@jtenp.nl.

Voorwoord door Els Borst

Lees het voorwoord door Els Borst.

Interviews

Lees de eerste pagina's van Wim: ‘Dat mijn ouders een kind zouden verliezen?
Niet aan gedacht’

Lees de eerste pagina's van Rinus: ‘De dood hield me niet bezig, maar het leven
deed me elke dag zeer’

Lees de eerste pagina's van Dinie: 'Ons verhaal is hoopgevend'